Hizmetlerimiz
Konumuzda hep TEKNOLOJİK ÖNDER olmayı hedefledik.
MEME MR

Günümüzde meme kanserinin erken ve doğru tanısı için kullanılan yöntemler mamografi, ultrasonografi ve MR’ dır. Hiçbir yöntem birbirinin yerine kullanılamaz. Hepsinin gerek uygulama ve gerekse verdiği bilgiler nedeni ile birbirine üstünlükleri, avantajları ve dezavantajları vardır. Meme MR’ında radyasyon yoktur. Tetkik yüzüstü yatar pozisyonda, sıkıştırmadan yapılır. Damardan kontrast madde verilerek çekilir. Meme MR’ında özellikle tercih edildiği durumlar; bilinen bir meme kanseri varlığında tümöre eşlik eden ilave odak olup olmadığının araştırılması, aile öyküsü nedeni ile yüksek riskli olgularda tarama amaçlı, silikon implantlı olgularda meme dokusu ve silikonun görüntülenmesi için, genç hastalarda veya yoğun meme dokusuna sahip kişilerde tarama amaçlı tetkiklerdir. Mammografi ve USG’de saptanan lezyonların iyi huylu veya kötü huylu olup olmadığına karar verilemediğinde problem çözücü olarak tercih edilebilir. Ancak mamografi ve/veya USG de saptanan bir lezyon, kötü huyluluk kuşkusu taşıyor ve bu nedenle biyopsi önerildi ise bu olgularda Meme MR’ı biyopsi yerine kullanılamaz.

Hakkimizda Resim Hakkimizda Resim Hakkimizda Resim Hakkimizda Resim Hakkimizda Resim