laMED

Biyopsi Uygulamaları

Biyopsi Nedir?

Biyopsi, mikroskop altında incelenmek üzere canlıdan belirli bir sıvı veya doku örneğinin alınmasıdır. Elle muayenede, bazı laboratuar testleri sonucunda veya radyolojik incelemelerde saptanan problemli sahalara (kanser kuşkusu?) uygulanır. Tanı koymak amaçlıdır. Tedavi edici değildir. Dolayısı ile alınan sıvı veya doku örneği mutlaka patoloji laboratuarına uygun koşullarda gönderilir.

 

Biyopsi Nasıl yapılır?

Farklı doku ve organlar için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Temel olarak cerrahi olmayan biyopsiler ve cerrahi biyopsiler olarak iki ana başlıkta gruplanır.Cerrahi olmayan biyopsiler poliklinik koşullarında, lokal anestezi ile yapılan iğne biyopsileridir. Cerrahi biyopsiler ise ameliyathane koşullarında anestezi altında dokunun bir kısmının alındığı biyopsilerdir.

İğne Biyopsisi Nedir?

İğne biyopsisi problemli organ veya şişlik/kitle sahasından yapılan iğne ile sıvı veya doku örneği alma işlemidir. İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) şeklinde yapılırsa sıvı alınır. Kalın iğne Biyopsiler, tru-cut veya core (kor) biyopsi olarak da bilinmekte olup, özel bir kalın-kesici iğne ile bir doku parçası elde etme işlemidir.

 

Görüntüleme eşliğinde İğne biyopsisi nedir?

Yukarıda anlatılan yöntemlerin (İİAB /tru-cut biyopsi) uygulama sırasında iğnenin ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, mammografi veya manyetik rezonans cihazı gibi bir görüntüleme sistemi ile canlı olarak takip edilerek yapılmasıdır. En çok kullanılan biyopsi örnekleri ultrasonografi eşliğinde tiroid İİAB, meme kitle İİAB/ tru-cut, prostat tru-cut ; bilgisayarlı tomografi eşliğinde akciğer, karaciğer, böbrek biyopsileri; manyetik rezonansta meme biyopsisi.

 

Görüntüleme eşliğinde yapılacak En uygun Biyopsi yöntemine nasıl karar verilir?

Bu konuda hastanın hekimi ile biyopsiyi uygulayacak radyolog arasında birlikte değerlendirme yapılır. İlk planda ince iğne-kalın iğne ve cerrahi biyopsi sırası gözetilse de klinik ve radyolojik bulgular bu sırada değişikliğe neden olmaktadır. Ayrıca günümüzde meme kitlelerinde kullanılan yeni bir kalın iğne biyopsi yöntemi (vakum biyopsi) ile elle hissedilemeyen kitlelerin cerrahi olarak tam ve düzgün çıkarılmasını sağlamaya yönelik görüntüleme eşliğinde tel işaretleme yöntemi uygulanmaktadır.

 

Biyopsi Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kan sulandırıcı kullanmamalı, kullanılıyorsa doktor izni ile ilaca ara verilmelidir.

İİAB biyopsilerinde, aynı anda patolojik değerlendirme imkanı bulunan merkezler tercih edilmelidir. Zira böyle bir ortamda sadece bir kez girişim yapılır. İnce iğne ile sıvı alındıktan bir saat içerisinde sonuç elde edilir. Alınan materyalde tanı koyacak miktarda hücre yoksa işleme devam edilir. Bu sayede gereksiz girişimler önlenmiş, zamanında ve doğru tanı konulmuş olacaktır.