laMED

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

Son teknolojik donanıma sahip MR cihazımız ile tüm standart MR tetkikleri  yanı sıra memede MR eşliğinde tel ile işaretleme/biyopsi, MR defekografi, Multiparametrik prostat MR, ve kanserli hastalarda tüm vücut MR taraması gibi özellikli ve ileri MR tetkikleri de yapılmaktadır.

Piyasadaki cihazlara kıyasla daha sessiz çalışması ve bazı tetkiklerde baş cihaz dışında iken tarama yapabilmesi sayesinde kapalı alan korkusu ya da panik atak gibi nedenlerden dolayı MR çektiremeyen hastalar için oldukça konforludur.

Güzel bir manzaraya eşliğinde müzik dinleyerek tetkik yaptırmanın ayrıcalığını keşfedin.

Kendinizi özel hissedeceksiniz...

İLERİ MR GÖRÜNTÜLEME
İleri MR görüntüleme yöntemleri, tanı konulmasında önemli bir yer tutarken ameliyatı gerçekleştirecek ekip için de güvenli yol haritasını belirlemektedir. Beyinde önceden saptanmış olan tümör, ameliyat öncesinde Difüzyon MR, Perfüzyon MR, Fonksiyonel MR, MR Spektroskopi ve MR Traktografi yöntemleri kullanılarak her yönüyle incelenir. Tümörün türü, yaygınlığı, metabolik-kimyasal yapısı ve tümörün beyindeki kol-bacak hareketleri, görme-konuşma merkezleriyle ilişkisi detaylı olarak belirlenir. Elde olunan 3 boyutlu görüntüler üst üste konularak ameliyatta kullanılan “NÖRONAVİGASYON” cihazına yüklenir. Bu sayede cerrahi ekibe tümöre ulaşılacak en kısa ve güvenli yol haritası çıkarılır.

DİFÜZYON MR
Difüzyon MR ile dokudaki su moleküllerinin hareketini temel alarak görüntüler elde edilir. Görüntüler kısa çekim sürelerinde ve kontrast maddeye gerek duyulmadan elde edilir. Ameliyat öncesi tümörün tipi konusunda bilgiler sağlarken, ameliyat sonrasında da beyinde oluşan değişikliklerin değerlendirilmesinde önemli bir yeri vardır. Ayrıca inme hastalarında erken dönem beyin infarktüslerinin teşhis edilmesinde kullanılan en duyarlı görüntüleme yöntemidir.

PERFÜZYON MR
Perfüzyon ağırlıklı MR sayesinde incelenen dokunun fonksiyonu hakkında bilgi edinilir. Damardan verilen kontrast madde ile ardışık hızlı çekimler yapılarak kontrast maddenin damar içinden damar dışına çıkış hızı hesaplanır. Cerrahi tedavi öncesinde beyin tümörlerinin iyi yada kötü huylu olup olmadığı konusunda çok değerlidir. Cerrahi tedavi sonrasında da hasta takibinde nüksün belirlenmesinde oldukça faydalı radyolojik bilgiler sağlamaktadır. Bu yöntem sadece tümör incelemelerinde değil inme, epilepsi, demans (bunama) gibi diğer nörolojik hastalıkların teşhisinde de kullanılmaktadır.

FONKSİYONEL MR
Beynin oksijenlenme ve kanlanmasındaki değişiklikleri ölçerek, duyusal-motor ve konuşma merkezlerine yakınlığı tespit edilerek tümörün cerrahi risklerini değerlendirme amaçlı kullanılan bir tarama yöntemidir. Ameliyat öncesinde beyin cerrahları, tümör ile bu önemli beyin bölümlerinin ilişkisi konusunda anatomik ve fonksiyonel bilgi sahibi olma imkanı elde ederler. Bu sayede yapılacak cerrahi işlemin şekli, tümöre ulaşmak için izlenecek yol ve riskler belirlenerek normal beyin dokusuna en az zarar ile mümkün olduğunca tam olarak tümörün çıkarılması hedeflenmektedir.

MR SPEKTROSKOPİ
Değişik doku yapılarının biyokimyasal analizini yapan MR inceleme tekniğidir. Bu yöntem tümörlerin iyi-kötü huylu oluşu hakkında bilgi vermektedir. Tedavi sonrası nükslerin teşhis edilmesinde de önemli bir yere sahiptir.

MR TRAKTOGRAFİ (Difüzyon Tensör Görüntüleme)
Beyin tümörlerinin operasyon öncesinde beyin sinir hattıyla ilişkisini haritalandırmaya yarayan görüntüleme yöntemidir. Fonksiyonel MR görüntüleme ile benzer amaca yönelik olarak kullanılmaktadır. Fonksiyonel MR’ da beyinin dış bölümünde ki el-kol hareketi ya da konuşma gibi işlevlerimizi yöneten bölgeler haritalandırılmaktadır. MR Traktografide ise bu önemli beyin bölümlerinin emirlerini el-kol gibi organlarımıza ileten sinir liflerinin (piramidal yolaklar) gösterilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede, bu sinir ağları ile beyin tümörlerinin anatomik ilişkisi, yakınlığı gibi özellikleri değerlendirilerek yapılacak cerrahi işlemin ayrıntıları önceden planlanabilmektedir. Tüm beyin tümörlerinin ameliyatlarında temel hedef; tümörün tam olarak çıkarılması ve bu ameliyat esnasında hastanın beyin fonksiyonlarına mümkün olduğunca az zarar vermektir. MR Traktografi ve Fonksiyonel MR gibi ileri MR yöntemleri; beyin cerrahlarının bu hedefe yönelik kullanabilecekleri, hastaya herhangi bir zararı olmayan, alternatifsiz, önemli görüntüleme araçlarıdır.

SPESİFİK MR TETKİKLERİ
Dinamik BOS MR
Beyin omurilik sıvısının, dolaşım bozukluklarının tespitinde kullanılan bir yöntemdir. Hidrosefali hastalığında BOS basıncı, ventriküllerin ve BOS dolanımını sağlayan kanalların (“Aquaductus cerebri” gibi BOS foramenleri) hakkında bilgi vermektedir.

MR ANJİOGRAFİ
Kateterle girişim yapılmaksızın ve radyasyonsuz olarak damarların detaylı görüntülenmesini sağlayan bir yöntemdir. Damar tıkanıklıkları/daralmaları, doğumsal damar anomalileri (arteriovenöz malformasyonlar gibi) ve anevrizmaların (damar baloncukları) teşhisinde kullanılmaktadır.

MR MYELOGRAFİ
Omurilik kanalının darlığı hakkında bilgi veren inceleme yöntemidir.

TÜM VÜCUT MR
Tüm vücudun tek seansta, yaklaşık 45-60 dakikalık sürede görüntülenebildiği radyasyonsuz ve yan etkisi olmayan bir tarama yöntemidir.

MRCP (MR KOLANJİYOPANKREATİKOGRAFİ)
Herhangi bir girişim yapılmaksızın (iğne, katater, vs) safra kesesi, safra yolları ve pankreas kanalının görüntülenebildiği inceleme yöntemidir.

MRU (ÜROGRAFİ)
İdrar kesesi (mesane) ve idrar yollarından oluşan boşaltım (üriner) sisteminin anatomisini ve hastalıklarını görüntülemek için kullanılan MR çekim yöntemidir.

MR DEFEKOGRAFİ
Kronik kabızlık, zor dışkılama, tutamama gibi dışkılama sorunlarını ve makattan barsak sarkmasını araştırmak için yapılan bir incelemedir.

MR ENTEROGRAFİ
İnce bağırsakların görüntülenmesinde kullanılan yöntemdir.

MULTİPARAMETRİK PROSTAT MR
Prostat kanserlerini yüksek doğrulukla tespit edebilen, evreleme yapabilen MR görüntüleme yöntemidir. Mp Prostat MR ile klinik olarak anlamlı tümör saptanma oranı artmakta ve düşük riskli lezyonlara gereksiz işlem büyük oranda engellenmektedir.

MEME MR
Meme MR’ı mammografi veya USG’nin yerine yapılan bir yöntem değil, her iki tanı yöntemi ile birlikte kullanılan bir yöntemdir. Meme görüntülenmesinde MR ve diğer tüm yöntemler, meme tümörlerinin erken tanısı için yapılmaktadır. Her iki memede çoklu odak araştırılması, silikon implant takılmış veya genç hastalarda izlenen yoğun meme dokusu gibi mammografinin zorlandığı alanlarda da tarama amaçlı kullanılabilmektedir. Ancak mammografide ve USG’de saptanan lezyonların iyi huylu veya kötü huylu olup olmadığının değerlendirilmesinde, meme MR önemlidir.

SWI (SWAN)
Diğer standart beyin sekanslarında görüntülenemeyen küçük kanama odaklarını gösterebilme duyarlılığına sahip bir yöntemdir.